неделя, 18 септември 2016 г.

четвъртък, 5 май 2016 г.

неделя, 23 август 2015 г.

четвъртък, 13 август 2015 г.

Бански корени..Част от историятя на моят род ...
http://www.pravoslavieto.com/hramove/bansko/index.htm
Велян Огнев....Мой пра дядо 
Велян Христов Огнев (Огненов), известен като Уста Велян, е български зограф, декоратор и резбар от Българското възраждане, представител на Дебърската художествена школа. Работи в средата и втората половина на XIX век и името му се свързва с популяризирането на светската стенопис в дейността на представителите на Банската художествена школа.Роден е в дебърското мияшко село Тресонче. Огнев се учи на зографския занаят във Венеция , негов първи помощник и ученик е синът му, Ангел Велянов, а сред учениците му се откроява името и на Димитър Сирлещов.
Преселва се в Банско през 1837 година, където изрисува иконостаса и наоса в църквата „Света Троица“.Жени се за сестрата на Неофит Рилски - София.
Огнев е автор и на стенописите на голяма част от съхранените изрисувани къщи в Банско, сред които и неговата собствена, известна като Веляновата къща, която днес е функциониращ музей. От съхранени писмени и устни източници е известно, че е работил и в широк район из Солунско, а и в самия град Солун.
Умира около 1850 година в Банско

.http://www.pravoslavieto.com/hramove/bansko/index.htm